งานบริการสำหรับธุรกิจ

รับคิดค้นรูปแบบรายได้

อยากเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ แต่คิดไม่ออกฟังทางนี้

ธุรกิจคุณกำลังประสบปัญหาต่างๆ เหล่านี้อยู่หรือไม่

 • อยากเพิ่มยอดขาย แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
 • อยากเพิ่ม market share แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
 • มีคน มีเงิน มีทรัพยากรต่างๆ แต่ไม่รู้จะนำมาสร้างรายได้เพิ่มได้อย่างไร
 • มีโอกาสทางธุรกิจ แต่ไม่รู้จะสร้างรายได้ขึ้นได้อย่างไรบ้าง
 • มีพันธมิตรธุรกิจ แต่ไม่รู้ว่าจะนำมาเสริมพลังกัน เพื่อสร้างรายได้อย่างไรให้มากกว่านี้
 • มีโครงการทางกลยุทธ์ต่างๆ มากมาย แต่ไม่รู้ว่าแต่ละโครงการสร้างรายได้และจะมีผลกระทบกับ business model ขนาดไหน
 • อยากเปลี่ยน business model แต่ไม่รู้จะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนดี

หากคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ และต้องการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ผมก็มีแนวทางที่จะช่วยคุณได้ด้วยแผนภาพ business model pictogram ที่จะบอกว่าธุรกิจของคุณจะสามารถสร้างรายได้ขึ้นมาได้อย่างไรบ้าง และสามารถที่จะปรับปรุงธุรกิจให้เพิ่มรายได้ขึ้นแบบไหนได้บ้าง โดยแผนภาพนี้จะมี 8 รูปแบบด้วยกันคือ

 1. แบบพื้นฐาน
 2. แบบค้าปลีก
 3. แบบรวม
 4. แบบใช้ซ้ำ
 5. แบบวัสดุสิ้นเปลือง
 6. แบบรับรู้รายได้ต่อเนื่อง
 7. แบบโฆษณา
 8. แบบตัวกลาง

เราสามารถนำรูปแบบต่างๆ มาผสมผสานกันเพื่อสร้างรูปแบบรายได้ให้ธุรกิจของคุณได้

โดยผมจะคอยเป็นผู้ช่วยให้คุณแก้ปัญหาและสร้างช่องทางเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจของคุณ ผ่านการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆและสร้างแผนภาพรายได้ธุรกิจ ที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยขึ้นมา แล้วคุณจะได้ค้นพบว่า ธุรกิจของคุณยังมีช่องทางในการเติบโตอีกมากมาย

สนใจใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มที่นี่

รับทำ business model

คุณรู้ไหมว่าการรู้ business model ของธุรกิจคุณจะช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจของคุณได้

ธุรกิจของคุณกำลังประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้อยู่หรือไม่

 • ยอดขายกำลังตกต่ำ
 • ส่วนแบ่งตลาดไม่เพิ่มขึ้น
 • โดนคู่แข่งไล่ตามหรือทิ้งห่าง
 • การประสานงานภายในบริษัทติดๆ ขัดๆ
 • ไม่สามารถตัดสินใจว่าจะเข้าสู่ตลาดไหนบ้าง
 • ดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจไม่สำเร็จ
 • ไม่สามารถดำเนินธุรกิจไปตามวิสัยทัศน์ได้
 • ไม่รู้ว่าจะจัดสรรเงินลงทุนไปยังโครงการไหนเท่าไหร่บ้าง
 • ไม่รู้ว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจคืออะไร
 • ไม่รู้ว่าข้อเสีย จุดด้อยของธุรกิจอยู่ตรงไหน
 • ไม่รู้ว่าจะสร้างแผนการเติบโตให้ธุรกิจอย่างไร
 • อยากเพิ่มรายได้แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
 • อยากเอาชนะคู่แข่งลำดับสูงกว่าแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
 • อยากทิ้งห่างคู่แข่งลำดับถัดไปแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
 • ยอดรายได้ไม่เป็นไปตามเป้า
 • ยอดกำไรไม่เป็นไปตามเป้า
 • การเติบโตของธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้า

หากคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่อย่างน้อยหนึ่งข้อ ก็ถึงเวลาแล้วที่จะมาพิจารณาว่าปัจจุบัน business model ของธุรกิจคุณเป็นอย่างไรบ้าง ของคู่แข่งเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้มองเห็น ภาพรวมของธุรกิจคุณ มองเห็นภาพรวมของการแข่งขันและตำแหน่งทางธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ธุรกิจคุณอยู่ ข้อมูลตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะใช้ในการระบุจุดที่เกิดปัญหา เพื่อจะได้หาทางแก้ไขได้ โดย business model ที่ดีนั้นประกอบไปด้วย ส่วนสำคัญ 9 ส่วนด้วยกันดังนี้

 1. ลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segments)
 2. สินค้าหรือบริการที่นำเสนอ (Value Propositions)
 3. ช่องทางติดตามลูกค้าและช่องทางขาย (Channels)
 4. การรักษาและดูแลลูกค้า (Customer Relationships)
 5. แหล่งที่มาของรายได้ (Revenue Streams)
 6. ทรัพยากรหลักที่ใช้ในการแข่งขัน (Key Resources)
 7. ความสามารถหลักในการแข่งขัน (Key Activities)
 8. พันธมิตรหลักในธุรกิจ (Key Partners)
 9. โครงสร้างรายจ่าย (Cost Structure)

การได้รับรู้ส่วนประกอบสำคัญทั้ง 9 ส่วนของธุรกิจคุณและของคู่แข่งนั้น จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นได้

โดยผมมีบริการช่วยคุณจัดทำ business model ของธุรกิจคุณ เพื่อช่วยคุณแก้ปัญหาธุรกิจต่างๆ ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ได้

หากคุณกำลังประสบปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมาไป หากธุรกิจคุณมียอดขายไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท และหากคุณอยากแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของคุณนั้น

ขอให้ผู้เป็นผู้ช่วยในการแก้ปัญหาของคุณดูสิครับ ด้วย business model ที่ผมจะนำเสนอนั้น ปัญหาทางธุรกิจของคุณก็จะไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป

สนใจใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มที่นี่

รับปรึกษาการทำ  web apps database design

รับเป็นที่ปรึกษาการทำเอกสาร Database Design ของ Web application ครับ

การทำเอกสาร Database Design นั่นถือเป็นหนึ่งในเอกสารที่สำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องใช้ฐานข้อมูล เพราะจะต้องทำให้สอดคล้องครบถ้วนได้ตามเอกสาร SRS, เอกสาร SDD และ Developer สามารถนำไปใช้งานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

คุณในฐานะที่เป็นผู้ออกแบบ Database จะแน่ใจได้อย่างไรว่าออกแบบได้ถูกต้องครบถ้วนไม่กำกวม ตามเอกสาร SRS แล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสอดคล้องกับเอกสาร SDD จะแน่ใจได้อย่างไรว่า Developer สามารถนำ Database ที่ออกแบบไปใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ถูกต้องครบถ้วน

หากคุณยังไม่แน่ใจ และต้องการที่ปรึกษาในการตรวจสอบความครบถ้วน และให้ความคิดเห็นในส่วนต่างๆ ของเอกสาร Database Design แล้วล่ะก็ ผมสามารถช่วยคุณได้ครับ

ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนา Web application มา 10 กว่าปี ทำตั้งแต่ เอกสาร Proposal เสนอลูกค้า จนถึง User training และ MA หลังจาก ติดตั้งระบบเสร็จสิ้น เคยทำโครงการมูลค่าตั้งแต่หลักแสน จนถึงหลักสิบล้านมาแล้ว คุณสามารถวางใจและมั่นใจได้เลยว่า ผมสามารถช่วยคุณทำเอกสาร Database Design ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างที่คุณต้องการได้ครับ

สนใจใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มที่นี่

รับปรึกษาการทำ web apps requirement

รับเป็นที่ปรึกษาการทำเอกสาร Software Requirement Specification (SRS) ของ Web application ครับ

การทำเอกสาร SRS ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนา Web application เพราะเอกสารนี้จะถูกนำไปแปลงเป็น Software Design จากนั้นก็แปลงเป็น Software Development Plan แล้วก็เปลี่ยนเป็น Source code ไปจนเสร็จสิ้นการพัฒนา

ความครบถ้วน ไม่กำกวม เข้าใจได้ชัดเจน ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของเอกสารนี้ ซึ่งถือเป็นต้นน้ำของขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณในฐานะผู้จัดทำ SRS จะทราบได้อย่างไรว่า เนื้อหาในเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะทราบได้อย่างไรว่า Software Architecture จะอ่านแล้วเข้าใจสามารถนำไปทำ Software Design Document ได้อย่างถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ จะทราบได้อย่างไรว่า Developer สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ออกมาได้ผลลัพธ์ตาม SRS และ SDD

หากคุณยังไม่แน่ใจ และต้องการที่ปรึกษาในการตรวจสอบความครบถ้วนและให้ความคิดเห็นในส่วนต่างๆ ของ SRS แล้วล่ะก็ ผมสามารถช่วยคุณได้ครับ

ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนา Web application มา 10 กว่าปี ทำตั้งแต่ เอกสาร Proposal เสนอลูกค้า จนถึง User training และ MA หลังจาก ติดตั้งระบบเสร็จสิ้น เคยทำโครงการมูลค่าตั้งแต่หลักแสน จนถึงหลักสิบล้านมาแล้ว คุณสามารถวางใจและมั่นใจได้เลยว่า ผมสามารถช่วยคุณทำเอกสาร SRS ได้อย่างที่คุณต้องการครับ

สนใจใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มที่นี่

รับปรึกษาการทำ web apps system design

รับเป็นที่ปรึกษาการทำ Software Design Document ของ Web application ครับ

การทำเอกสาร Software Design นั้นถือเป็นหนึ่งในเอกสารที่สำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพราะจะต้องทำให้สอดคล้องครบถ้วนตามเอกสาร SRS แล้วต้องทำให้ Developer เข้าใจ ไม่กำกวม สามารถนำไปพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อได้ถูกต้อง ครบถ้วน

คุณในฐานะ Software Architecture หรือ System Analyst ที่ต้องรับผิดชอบการทำเอกสาร Software Design จะรู้และแน่ใจได้อย่างไรว่า เอกสารนั้นมีส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ครบถ้วน ตามเอกสาร SRS จะแน่ใจได้อย่างไรว่า Developer จะเข้าใจสิ่งที่คุณออกแบบไว้ได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไปถูกต้อง

หากคุณยังไม่แน่ใจและต้องการที่ปรึกษาในการตรวจสอบความครบถ้วนและให้ความเห็นในส่วนต่างๆ ของเอกสาร Software Design แล้วล่ะก็ผมสามารถช่วยคุณได้ครับ

ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนา Web application มา 10 กว่าปี ทำตั้งแต่ เอกสาร Proposal เสนอลูกค้า จนถึง User training และ MA หลังจาก ติดตั้งระบบเสร็จสิ้น เคยทำโครงการมูลค่าตั้งแต่หลักแสน จนถึงหลักสิบล้านมาแล้ว คุณสามารถวางใจและมั่นใจได้เลยว่า ผมสามารถช่วยคุณทำเอกสาร Software Design ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่คุณต้องการได้ครับ

สนใจใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มที่นี่

รับออกแบบ web apps database

รับจัดทำเอกสาร Database Design สำหรับ Web application ครับ

รับจัดทำเอกสาร Database Design สำหรับ Web application ครับ

โดยเอกสารที่จะจัดทำให้คือ E-R diagram ,Schema diagram และ Table diagram ครับ

ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนา Web application มา 10 กว่าปี ทำตั้งแต่ เอกสาร Proposal เสนอลูกค้า จนถึง User training และ MA หลังจาก ติดตั้งระบบเสร็จสิ้น เคยทำโครงการมูลค่าตั้งแต่หลักแสน จนถึงหลักสิบล้านมาแล้ว คุณสามารถวางใจและมั่นใจได้เลยว่า ผมสามารถออกแบบ Database อย่างที่คุณต้องการได้ครับ

สนใจใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มที่นี่

รับออกแบบระบบ web apps

 

รับทำเอกสาร System Software Design สำหรับ Web application ครับ

บริการรับทำเอกสาร System Software Design สำหรับ Web application ที่ ครับ

โดยเอกสารที่จัดทำให้จะแบ่งเป็นสองแบบแล้วแต่จะตกลงคือ

 1. แบบ Structural ประกอบไปด้วย เอกสาร DFD (Data Flow Diagram), Process Specification และ Data Dictionary ครับ
 2. แบบ OOP (Object-Oriented Programming) ประกอบไปด้วย เอกสาร Class diagram, Use case diagram, Sequence diagram, Activity diagram, Component diagram และ Deployment diagram ครับ

สนใจแบบไหนเลือกได้เลยครับ

ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนา Web application มา 10 กว่าปี ทำตั้งแต่ เอกสาร Proposal เสนอลูกค้า จนถึง User training และ MA หลังจาก ติดตั้งระบบเสร็จสิ้น เคยทำโครงการมูลค่าตั้งแต่หลักแสน จนถึงหลักสิบล้านมาแล้ว คุณสามารถวางใจและมั่นใจได้เลยว่า ผมสามารถออกแบบระบบอย่างที่คุณต้องการได้ครับ

สนใจใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มที่นี่